פוסטים נבחרים

מהי תקופת הבדק? מה משמעות האחריות? אין זה מקרה נדיר שרוכש דירה אשר מקבל לידיו את דירתו החדשה, נתקל בליקויי בנייה שונים איתם הוא נאלץ להתמודד, כגון סדקים בקירות, רטיבות, או ...

סרבן גט הינו אדם נשוי אשר מסרב לסיים את נישואיו באופן רשמי על פי ההלכה, למרות שהנישואים אינם מתממשים בפועל, ובכך הבעל מונע מאשתו או האישה מבעלה להינשא לאחר. ההלכה מחייבת ...

במקרים לא מעטים אנו נתקלים במצבים שחייב שמשתמט מתשלום חובותיו וכתובתו רשומה במקום מגוריהם של הוריו, ומסיבה זו ההורים מקבלים עיקול על המטלטלין שבדירה, או במקרה אחר שהחייב נשוי ולאשתו ...

תקנת השוק מטרתה לאפשר התנהלותם של חיי מסחר תקינים. הכלל הוא שהאדם אינו יכול להעביר יותר זכויות מאלה שיש לו, תקנת השוק הנה החריג לכלל זה ובאה לטפל  במקרים שבהם ...

תיק מזונות בבית משפט ניתן להגדירו כחקירת יכולת אחת גדולה,  הואיל שבעת שבית המשפט קובע את סכום התשלום למזונות הוא בודק פרט לצרכיו של הקטין את רמת הכנסתו והוצאותיו של ...

אחד העקרונות החשובים ביותר בהליך פשיטת רגל הנו עקרון תום הלב של המבקש בבקשתו להכריזו כשפושט רגל,  כך שבמידה וביהמ"ש מגיע למסקנה שהחובות של מבקש ההליך נוצרו בחוסר תום לב, ...

       טענת פרעתי בהוצאה לפועל אחת מהטענות שיכול לטעון חייב בתיק הוצאה לפועל הנה טענת פרעתי שמשמעותה שהחייב פרע ושילם את חובו לזוכה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, ...

רשות האכיפה והגביה הוקמה בתאריך 01.01.2009 לפי החלטת ממשלה מיום 11.05.2008 בדבר שינוי ארגוני במערכת ההוצאה לפועל, כך שתופרד מהנהלת בתי המשפט ותהפוך ליחידת סמך הכפופה לשר המשפטים. ההחלטה נבעה בעיקר ...

חוזה שכירות הוא הסכם שנחתם בין "משכיר" שהוא בעל הנכס לבין הצד האחר שנקרא "שוכר" ובמסגרתו המשכיר מתחייב לתת לשוכר את זכות החזקה והשימוש בנכס שנקרא "המושכר",  בתמורה לתשלום דמי ...

התיישנות הנה אחת מטענות ההגנה ואף עילה לדחיית תביעה על הסף שיש להעלותה בהזדמנות הראשונה. תקופת ההתיישנות מוגדרת בסעיף 5 לחוק ההתיישנות ובנושאים שאינם במקרקעין עומדת תקופת ההתיישנות על שבע שנים ...