תחום אזרחי

מטרתן של התביעות הקטנות הינה להקל על הציבור במקרים בהם יש צורך בהגשת תביעה כספית אשר סכומה נמוך יחסית מתביעות אחרות, בדרך קצרה, מהירה ובעלת יתרונות רבים. הגשת תביעה קטנה הינה ...

בהתאם לס' 79א' לחוק בתי המשפט. במקרים לא מבוטלים בדיונים בבתי המשפט בעניינים אזרחיים, הצדדים נתקלים בהצעה מטעם בית המשפט שהעניין ייפסק ויוכרע בין הצדדים בהתאם לס' 79 א' לחוק בתי ...

בתקופה האחרונה אנו עדים לכך שסכסוכים ומקרים לא מבוטלים בעיקר בתחום המסחרי מוצאים את פתרונם באמצעות בורר. ריבוי הפניות לבורר נעשתה בעיקר לאחר שינוי חוק הבוררות אשר בא לידי ביטוי בכך ...

מהי תקופת הבדק? מה משמעות האחריות? אין זה מקרה נדיר שרוכש דירה אשר מקבל לידיו את דירתו החדשה, נתקל בליקויי בנייה שונים איתם הוא נאלץ להתמודד, כגון סדקים בקירות, רטיבות, או ...

סרבן גט הינו אדם נשוי אשר מסרב לסיים את נישואיו באופן רשמי על פי ההלכה, למרות שהנישואים אינם מתממשים בפועל, ובכך הבעל מונע מאשתו או האישה מבעלה להינשא לאחר. ההלכה מחייבת ...

תקנת השוק מטרתה לאפשר התנהלותם של חיי מסחר תקינים. הכלל הוא שהאדם אינו יכול להעביר יותר זכויות מאלה שיש לו, תקנת השוק הנה החריג לכלל זה ובאה לטפל  במקרים שבהם ...

רשות האכיפה והגביה הוקמה בתאריך 01.01.2009 לפי החלטת ממשלה מיום 11.05.2008 בדבר שינוי ארגוני במערכת ההוצאה לפועל, כך שתופרד מהנהלת בתי המשפט ותהפוך ליחידת סמך הכפופה לשר המשפטים. ההחלטה נבעה בעיקר ...

חוזה שכירות הוא הסכם שנחתם בין "משכיר" שהוא בעל הנכס לבין הצד האחר שנקרא "שוכר" ובמסגרתו המשכיר מתחייב לתת לשוכר את זכות החזקה והשימוש בנכס שנקרא "המושכר",  בתמורה לתשלום דמי ...

התיישנות הנה אחת מטענות ההגנה ואף עילה לדחיית תביעה על הסף שיש להעלותה בהזדמנות הראשונה. תקופת ההתיישנות מוגדרת בסעיף 5 לחוק ההתיישנות ובנושאים שאינם במקרקעין עומדת תקופת ההתיישנות על שבע שנים ...

[gallery] סיום חקירה                        בגין חשד לביצוע עבירה   עם הגשת תלונה במשטרה לגבי עבירה פלילית וגביית התלונה מהקורבן, המשטרה מתחילה בחקירה ומזמינה את החשודים בעבירה לחקירה. כאשר מסתיימת החקירה, מחליטה המשטרה אם לסגור ...