דיני משפחה, הוצאה לפועל (הוצל"פ), פשיטות רגל

במקרים לא מעטים אנו נתקלים במצבים שחייב שמשתמט מתשלום חובותיו וכתובתו רשומה במקום מגוריהם של הוריו, ומסיבה זו ההורים מקבלים עיקול על המטלטלין שבדירה, או במקרה אחר שהחייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכות על מחצית מהמטלטלין.  לצורך מניעת מימוש העיקול וביטולו מוגשת על ידי ההורים או האישה בקשה בהמרצת פתיחה לפסק-דין הצהרתי לקביעת בעלות על המטלטלין.

על מגיש הבקשה לפעול בתום לב ובניקיון כפיים ותוך זמן סביר.

להלן סקירה מהפסיקה לגבי הפעולות שעל מגיש הבקשה לבצע:

א-        בהתאם להפ 200077/04 ברנס מרים נ' ענף ברוך על מגיש הבקשה להמציא רשימת מטלטלין מפורטת.

ב-        בהתאם להפ 200148/04 וינגוט סימה שירה נ' בנק הפועלים על מגיש הבקשה לפרט פרטים מלאים  לגבי המטלטלין לרבות שנת הרכישה, מס' הדגם או שם הפירמה של כל פריט ופריט.

ג-         ה"פ 200456/03 א.ט.א. קאר יבוא ושיווק נגד בנק דיסקונט למשכנתאות וה"פ 20037/03 דן רכב ותחבורה ד.ר.ת נגד יורי קורדובן, חלה על מגיש הבקשה חובת הוכחת מקור המימון.

פסק דין הצהרתי על מיטלטלין חל רק לגבי המשיבים לבקשה,  כך שעל מגיש הבקשה לצרף רשימת כל התיקים שקיימים כנגד החייב כדי להימנע ממצב שבו תוגש בקשה לעיקול על ידי צד נוסף.

כמו כן יש לצרף תצהיר ואת הקבלות שמעידות על רכישת המטלטלין ולהקפיד לצרף רשימת מיטלטלין  אמיתית והגיונית ולערוך את הבקשה בהתאם להוראות החוק,  הואיל ובדרך כלל מדובר במשיבים רבים ובמידה והבקשה נדחית מספיק שבית המשפט יחייב את המבקש ב 1,000 ₪ הוצאות לכל משיב עלול הדבר להסתכם באלפי שקלים.

כך למשל לא תרשמו את גלשן הרוח ברשימת המיטלטלין של אישה זקנה שבנה החייב גר עימה,  הואיל והדבר לא יתקבל על ידי בית המשפט ועלול להתפרש כחוסר ניקיון כפיים וחוסר תום לב של מגיש הבקשה.

אחד העקרונות החשובים ביותר בהליך פשיטת רגל הנו עקרון תום הלב של המבקש בבקשתו להכריזו כשפושט רגל,  כך שבמידה וביהמ"ש מגיע למסקנה שהחובות של מבקש ההליך נוצרו בחוסר תום לב,  עלול הדבר לשלול מאותו חייב את האפשרות להיות מוכרז כפושט רגל.   להלן מספר דוגמאות מהפסיקה:

1.    פש"ר 1835/09 נעראני נ' כונס הנכסים מדובר בחובות שמקורם כתוצאה מביצוע עבירה פלילית בה הורשעה מבקשת הליך שבסופו של דבר ביהמ"ש נעתר לבקשת כונסה הנכסים המנהל המיוחד והנושים וביטל את הליך פשיטת הרגל.

2.    מקרה אחר בו החייב ניהל עסק של בית בושת וקרס כלכלית,  גם במקרה זה קבע ביהמ"ש שמדובר בעסק בעל מאפיינים אי חוקיים שנוגד את תקנת הציבור וכי אין מקום לאפשר לעבריין ליהנות מהליך פשיטת רגל.

3.    מקרה נוסף בו שמבקשת ההליך אפשרה לבעלה להשתמש בפנקס השיקים שלה למרות שידעה שהוא לא יעמוד בהתחייבויותיו.  במקרה זה ביהמ"ש הורה על ביטול ההליך, יחד עם זאת במקרה דומה, כאשר מבקשת ההליך הוכיחה שהיא האמינה שבעלה יפרע את חובותיו ההליך לא בוטל.

4.    ביהמ"ש ביטל את הליך פשיטת הרגל מכיוון שמבקש ההליך העדיף לפרוע את חובותיו לשוק האפור.  כאשר גם במקרה זה ישנם פסיקות שמורות על אי ביטול ההליך וזאת כאשר מבקש ההליך הוכיח שלא הייתה לו שום בררה אחרת וכי הוא חשש לשלומו ושלום ילדיו.

5.    בפסק דין כריספין 9782/05,  מדובר בשני קטינים אשר שיחקו בגפרורים כאשר אחד מהם נשרף והנושה היחידי בתיק היה אותו קטין שנשרף.  גם בתיק זה נטענה טענת חוסר תום לב אך בסופו של דבר ביהמ"ש קבע שיש לתת משקל לעניין, היות שמבקש ההליך היה קטין בעת ביצוע העבירה וביהמ"ש נתן צו כינוס כנגד החייב תוך כדי כך שהוא מציין שבעת מתן ההפטר הוא יבחן את הבקשה ונסיבות האירוע.

       ישנם מקרים רבים ומגוונים לגבי התייחסות בתי המשפט לעניין תום הלב כאשר עקרון זה אמור להתקיים בכל שלבי הליך פשיטת הרגל עוד בטרם פנייה להליך ובמהלך כל ההליך עד למתן צו ההפטר. כך למשל שבמהלך ההליך אי הגשת דוחות ואי תשלום התשלום החודשי שהוטל על פושט הרגל עלול להתחשב ברוב המקרים כחוסר תום לב וניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל שיוביל לביטול ההליך.

6.    בפסק דין גוטמן, ניתן לראות התייחסות לסוגיית תום הלב לגבי כל אלה שלא מדווחים למע"מ ומס הכנסה ויוצרים חובות.

     סוגיית תום הלב בתיק פשיטת הרגל הינה סוגיה מאוד רחבה אשר לרוב מחייבת את מבקש ההליך להיעזר בעורך דין מומחה בתחום על מנת לסייע לו בהכנת הבקשה ובנימוקיה,  דבר שעשוי להקל על ההליך לחסוך לחייב הסתבכויות מיותרות.

הדעה הרווחת בקרב הציבור הינה שפושט רגל יכול להיות רק מי שבבעלותו חברה או עסק, דבר שאינו נכון כלל. פשיטת רגל מיועדת לאדם פרטי ולא חברה.  במאמר זה נעסוק בצו ההפטר בתיק פשיטת רגל.

צו ההפטר הוא למעשה סיום הליך הפש"ר, חייב יבקש לקבל את צו ההפטר מבית משפט המחוזי אחרי שהוכיח לבית המשפט כי פעל כמצופה ממנו בהליך פשיטת הרגל שילם את התשלומים החודשים שהותלו עליו והגיש דוחות בגין הכנסותיו והוצאותיו במשך תקופת היותו פושט רגל, ו/או שאין בהמשך ההליכים כנגד החייב כדי להביא תועלת לנושים.  קבלת צו ההפטר מובילה שיוסרו ההגבלות שהיו מוטלות על החייב כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, שימוש בכ"א ועוד הגבלות שהוטלו במהלך הליכי פשיטת הרגל.

ניתן להגיש בקשה לקבלת צו ההפטר רק במקרה שעברו לפחות שישה חודשים מאז שניתן צו הכינוס.

ישנם כמה חובות שצו הפטר אינו פוטר אותם כמו לדוגמא: חוב שניתן לחייב בתביעת מזונות ,חייב לא יהיה פטור מחובות שנוצרו עכב עבירות פליליות שעבר החייב כולל דוחות חניה.

דיון בבקשת הפטר יעשה בבית משפט בדלתיים פתוחות, אם ישנו נושה שמתנגד למתן ההפטר לחייב עליו להגיש את התנגדותו לבית המשפט, וכדבר שבשגרה בית המשפט בטרם מתן צו ההפטר יזמין תסקיר מטעם כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד במידה ומונה וישמע את המלצותיו לבקשה.

בית המשפט רשאי להעניק את ההפטר או להתנות אותו בתנאים שיש לקיימם לפני קבלת ההפטר, במקרה שלא מילא החייב אחר התנאים שהציב בית המשפט רשאי בית המשפט ביוזמתו או לבקשת הכונס הרשמי,הנאמן או אחד מהנושים של החייב לבטל בכל עת את צו ההפטר.

ישנם כמה מקרים שנמנים בפקודה שלמעשה מונעים מאדם לקבל צו הפטר כמו לדוגמא: פושט רגל שהיה אשם במרמה או הפרת נאמנות במרמה או פושט רגל שהוכרז כבר קודם כפושט רגל (5 שנים שקדמו למועד מתן הצו).

לשם הקלת ההליך מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום הפש"ר (פשיטת רגל)

לקבלת ייעוץ משפטי בכל הנוגע לקבלת ההפטר מבית המשפט, ייצוג בדיון בית המשפט וכל מה שצריך לקבלת ההפטר וסיום הליך פשיטת הרגל.

slide1

בניהול וטיפול בתיקים לענייני משפחה בכל התחומים (מזונות, מדור, משמורת, הסדרי ראייה, צווי הרחקה ועוד).

 

לרבות בתיקים בבתי הדין הרבניים, בבתי הדין הכנסייתיים, והשרעיים.

 

בניהול וטיפול תיקים אזרחיים בבתי המשפט השונים בכל הערכאות בתחום האזרחי (נזיקין, תביעות כספיות, תביעות הצהרתיות בכל הנושאים, צווי מניעה ועשה, עתירות מנהלתיות נגד רשויות מקומיות בנושא ארנונה, עתירות מנהליות נגד משרד הפנים ורשויות אחרות, בגצים וערעורים אזרחיים לרבות תביעות בבתי הדין לעבודה בתיקים פלילים ואזרחיים).

 

בתיקי פשיטת רגל כולל דיונים בבתי המשפט המחוזיים בתיקי פשיטת רגל, אסיפות נושים ובקשות לסעדים זמניים.

 

בבתי המשפט השונים בתחום הפלילי, ביטול כתבי אישום, ועיכוב הליכים באמצעות היועץ המשפטי לממשלה לרבות ניסיון רב עם הפרקליטות והתביעות להסדרי טיעון.

 

הערה:
בכל התחומים הנ"ל, מדובר בעשרות מקרים בכל תחום ותחום.

333

חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2001. רשום בלשכת עורכי הדין בישראל כמגשר ובורר. עובד כעורך דין עצמאי ובעל משרד בעיר רמלה משנת 2001. לפרופיל המלא לחצו כאן.