דיני משפחה, הוצאה לפועל (הוצל"פ), פשיטות רגל

במקרים לא מעטים אנו נתקלים במצבים שחייב שמשתמט מתשלום חובותיו וכתובתו רשומה במקום מגוריהם של הוריו, ומסיבה זו ההורים מקבלים עיקול על המטלטלין שבדירה, או במקרה אחר שהחייב נשוי ולאשתו ...

תקנת השוק מטרתה לאפשר התנהלותם של חיי מסחר תקינים. הכלל הוא שהאדם אינו יכול להעביר יותר זכויות מאלה שיש לו, תקנת השוק הנה החריג לכלל זה ובאה לטפל  במקרים שבהם ...

תיק מזונות בבית משפט ניתן להגדירו כחקירת יכולת אחת גדולה,  הואיל שבעת שבית המשפט קובע את סכום התשלום למזונות הוא בודק פרט לצרכיו של הקטין את רמת הכנסתו והוצאותיו של ...

       טענת פרעתי בהוצאה לפועל אחת מהטענות שיכול לטעון חייב בתיק הוצאה לפועל הנה טענת פרעתי שמשמעותה שהחייב פרע ושילם את חובו לזוכה, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, ...

רשות האכיפה והגביה הוקמה בתאריך 01.01.2009 לפי החלטת ממשלה מיום 11.05.2008 בדבר שינוי ארגוני במערכת ההוצאה לפועל, כך שתופרד מהנהלת בתי המשפט ותהפוך ליחידת סמך הכפופה לשר המשפטים. ההחלטה נבעה בעיקר ...

חייב שאין ביכולתו לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו בכל אחד מתיקי ההוצל"פ יכול לפנות בבקשה לראש ההוצל"פ ולבקש כי יאחדו את כל התיקים הפתוחים נגדו, אציין כי מדובר בכל התיקים ...

slide1

בניהול וטיפול בתיקים לענייני משפחה בכל התחומים (מזונות, מדור, משמורת, הסדרי ראייה, צווי הרחקה ועוד).   לרבות בתיקים בבתי הדין הרבניים, בבתי הדין הכנסייתיים, והשרעיים.   בניהול וטיפול תיקים אזרחיים בבתי המשפט השונים בכל ...