דיני משפחה

כאשר אחד מן הצדדים בוגד בבן זוגו ונפתח הליך בבית המשפט או בבית הדין הרבני, יש שוני בהשלכותיה של הבגידה מבחינת תפיסת בתי המשפט לענייני משפחה לבין תפיסת בית הדין ...

חוק יחסי ממון קובע את הסדר איזון המשאבים בכל הנוגע לחלוקת רכוש בין בני הזוג. החוק חל על זוגות נשואים אשר נישאו לאחר 1 בינואר 1974 (לפני מועד זה תחול ...

ניתן להגיש בקשה לצו הגנה במקרה בו אדם הוטרד בידי אחר בכל דרך שהיא, או שננקטו איומים כלפיו אשר כתוצאה מהם הוא חושש לפגיעה בגופו ו/או חושש כי פרטיותו או ...

חתנים, ראו הוזהרתם: הסכום שחתמתם עליו בכתובה הוא הסכום שתשלמו, בצמוד למדד מיום הנישואין! הכתובה היא מסמך התחייבות של הבעל כלפי האישה ביום קידושין, עליו חותם בנוכחות שני עדים לפני החופה ...

כיום, המציאות היא שתשלום המזונות קשה מאוד ולא משנה את מי תשאל כל צד יחשוב שאצלו המצב יותר גרוע, אם זאת האם שלא מצליחה לסגור את החודש, או האב שמרגיש ...

חתנים, ראו הוזהרתם: הסכום שחתמתם עליו בכתובה הוא הסכום שתשלמו, בצמוד למדד מיום הנישואין! מי מאיתנו לא מכיר את הסיטואציה? החתן, ביום חתונתו, צריך לנקוב בסכום אותו הוא מבקש לכתוב בכתובה, ...

סרבן גט הינו אדם נשוי אשר מסרב לסיים את נישואיו באופן רשמי על פי ההלכה, למרות שהנישואים אינם מתממשים בפועל, ובכך הבעל מונע מאשתו או האישה מבעלה להינשא לאחר. ההלכה מחייבת ...

במקרים לא מעטים אנו נתקלים במצבים שחייב שמשתמט מתשלום חובותיו וכתובתו רשומה במקום מגוריהם של הוריו, ומסיבה זו ההורים מקבלים עיקול על המטלטלין שבדירה, או במקרה אחר שהחייב נשוי ולאשתו ...

התיישנות הנה אחת מטענות ההגנה ואף עילה לדחיית תביעה על הסף שיש להעלותה בהזדמנות הראשונה. תקופת ההתיישנות מוגדרת בסעיף 5 לחוק ההתיישנות ובנושאים שאינם במקרקעין עומדת תקופת ההתיישנות על שבע שנים ...

משמורת משותפת היא משמורת בה שני ההורים זוכים להגדרה הורית שווה עפ"י החוק זה אומר ששני ההורים הם המשמורנים והאפוטרופוסים לילדיהם. במשמורת משותפת לשני ההורים הסמכות להחליט בעניינים מהותיים הנוגעים לילדיהם ...