דיני מקרקעין ונדל"ן

לא מעטים הם המקרים בהם דייר מסרב להתפנות מהדירה ששכר, על אף שהסתיימה תקופת השכירות, או במקרה אחר בו השוכר הפסיק לשלם או הפר הפרה יסודית את הסכם השכירות ונדרש ...

מהי תקופת הבדק? מה משמעות האחריות? אין זה מקרה נדיר שרוכש דירה אשר מקבל לידיו את דירתו החדשה, נתקל בליקויי בנייה שונים איתם הוא נאלץ להתמודד, כגון סדקים בקירות, רטיבות, או ...

חוזה שכירות הוא הסכם שנחתם בין "משכיר" שהוא בעל הנכס לבין הצד האחר שנקרא "שוכר" ובמסגרתו המשכיר מתחייב לתת לשוכר את זכות החזקה והשימוש בנכס שנקרא "המושכר",  בתמורה לתשלום דמי ...

התיישנות הנה אחת מטענות ההגנה ואף עילה לדחיית תביעה על הסף שיש להעלותה בהזדמנות הראשונה. תקופת ההתיישנות מוגדרת בסעיף 5 לחוק ההתיישנות ובנושאים שאינם במקרקעין עומדת תקופת ההתיישנות על שבע שנים ...

גישור הוא כלי ליישוב סכסוכים באמצעותו מסדירים קונפליקט באמצעות צד שלישי המתווה דרך של הידברות, יצירת הסכמות וגיבוש פתרון לטווח ארוך. גישור הנו הליך הצובר בישראל פופולאריות ההולכת וגדלה כשיטה ...

הדילמה הקלאסית בה נתקל כל מוכר או רוכש בתחום המקרקעין הנה, שמא לחתום על מסמך זיכרון דברים או שמא לא לחתום. בעניין זה נציג את שני צידי המתרס בנושא. אולם, ...

slide1

בניהול וטיפול בתיקים לענייני משפחה בכל התחומים (מזונות, מדור, משמורת, הסדרי ראייה, צווי הרחקה ועוד).   לרבות בתיקים בבתי הדין הרבניים, בבתי הדין הכנסייתיים, והשרעיים.   בניהול וטיפול תיקים אזרחיים בבתי המשפט השונים בכל ...