בהתאם לס' 79א' לחוק בתי המשפט.

במקרים לא מבוטלים בדיונים בבתי המשפט בעניינים אזרחיים, הצדדים נתקלים בהצעה מטעם בית המשפט שהעניין ייפסק ויוכרע בין הצדדים בהתאם לס' 79 א' לחוק בתי המשפט.

משמעות הסעיף הינה שהצדדים מסמיכים את בית המשפט שיפסוק בסוגיה הנדונה בין הצדדים על דרך הפשרה וזאת בהתאם לחומר שנמצא בתיק שמונח לפניו בטרם הגשת תצהירי עדות ראשית או לאחר הגשתם.

בטרם שיסכימו הצדדים לפסיקת ביהמ"ש על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' עליהם להבין שבהתאם לסעיף, אין משמעות הדבר היא שבית המשפט יפסוק באיזושהי דרך באמצע, אלא שהם מסמיכים את בית המשפט לקבל החלטה בהתאם לשיקול דעתו ואף לקבל את מלוא התביעה או לדחות אותה לגמרי  (אפשר לדמות את סעיף 79 א' להליך של בוררות יותר מאשר פשרה, אלא  שלרוב נוצר פער גדול בין ציפיות הצדדים לבין התוצאה שהתקבלה, כך שלרוב הצד שירגיש את עצמו נפגע ירצה לערער).

ערעור בהתאם לסעיף 79 א', סיכויו קלושים וזאת מהסיבה שבעת שהצדדים הסמיכו את ביהמ"ש לפסוק בהתאם לסעיף 79 א' על דרך הפשרה הוא אינו חייב לנמק את פסק דינו, כך שערכאת הערעור לא יכולה לקבוע אם בית משפט קמא טעה בפסק דינו או לא, ובמידה ובכל זאת בית המשפט קמא נימק את פסק דינו, סיכויי הערעור גדלים ויכול הצד שחש נפגע מפסק הדין להצביע על טעות כלשהי בפסק הדין.  אחד היתרונות הגדולים של פסיקה בהתאם לסעיף 79 א' הנו קיצור ההליכים בבית המשפט ותיק שאמור היה להתנהל,  מספר שנים בפני בית המשפט יכול להסתיים תוך מספר חודשים.