אחד העקרונות החשובים ביותר בהליך פשיטת רגל הנו עקרון תום הלב של המבקש בבקשתו להכריזו כשפושט רגל,  כך שבמידה וביהמ"ש מגיע למסקנה שהחובות של מבקש ההליך נוצרו בחוסר תום לב,  עלול הדבר לשלול מאותו חייב את האפשרות להיות מוכרז כפושט רגל.   להלן מספר דוגמאות מהפסיקה:

1.    פש"ר 1835/09 נעראני נ' כונס הנכסים מדובר בחובות שמקורם כתוצאה מביצוע עבירה פלילית בה הורשעה מבקשת הליך שבסופו של דבר ביהמ"ש נעתר לבקשת כונסה הנכסים המנהל המיוחד והנושים וביטל את הליך פשיטת הרגל.

2.    מקרה אחר בו החייב ניהל עסק של בית בושת וקרס כלכלית,  גם במקרה זה קבע ביהמ"ש שמדובר בעסק בעל מאפיינים אי חוקיים שנוגד את תקנת הציבור וכי אין מקום לאפשר לעבריין ליהנות מהליך פשיטת רגל.

3.    מקרה נוסף בו שמבקשת ההליך אפשרה לבעלה להשתמש בפנקס השיקים שלה למרות שידעה שהוא לא יעמוד בהתחייבויותיו.  במקרה זה ביהמ"ש הורה על ביטול ההליך, יחד עם זאת במקרה דומה, כאשר מבקשת ההליך הוכיחה שהיא האמינה שבעלה יפרע את חובותיו ההליך לא בוטל.

4.    ביהמ"ש ביטל את הליך פשיטת הרגל מכיוון שמבקש ההליך העדיף לפרוע את חובותיו לשוק האפור.  כאשר גם במקרה זה ישנם פסיקות שמורות על אי ביטול ההליך וזאת כאשר מבקש ההליך הוכיח שלא הייתה לו שום בררה אחרת וכי הוא חשש לשלומו ושלום ילדיו.

5.    בפסק דין כריספין 9782/05,  מדובר בשני קטינים אשר שיחקו בגפרורים כאשר אחד מהם נשרף והנושה היחידי בתיק היה אותו קטין שנשרף.  גם בתיק זה נטענה טענת חוסר תום לב אך בסופו של דבר ביהמ"ש קבע שיש לתת משקל לעניין, היות שמבקש ההליך היה קטין בעת ביצוע העבירה וביהמ"ש נתן צו כינוס כנגד החייב תוך כדי כך שהוא מציין שבעת מתן ההפטר הוא יבחן את הבקשה ונסיבות האירוע.

       ישנם מקרים רבים ומגוונים לגבי התייחסות בתי המשפט לעניין תום הלב כאשר עקרון זה אמור להתקיים בכל שלבי הליך פשיטת הרגל עוד בטרם פנייה להליך ובמהלך כל ההליך עד למתן צו ההפטר. כך למשל שבמהלך ההליך אי הגשת דוחות ואי תשלום התשלום החודשי שהוטל על פושט הרגל עלול להתחשב ברוב המקרים כחוסר תום לב וניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל שיוביל לביטול ההליך.

6.    בפסק דין גוטמן, ניתן לראות התייחסות לסוגיית תום הלב לגבי כל אלה שלא מדווחים למע"מ ומס הכנסה ויוצרים חובות.

     סוגיית תום הלב בתיק פשיטת הרגל הינה סוגיה מאוד רחבה אשר לרוב מחייבת את מבקש ההליך להיעזר בעורך דין מומחה בתחום על מנת לסייע לו בהכנת הבקשה ובנימוקיה,  דבר שעשוי להקל על ההליך לחסוך לחייב הסתבכויות מיותרות.