הדעה הרווחת בקרב הציבור הינה שפושט רגל יכול להיות רק מי שבבעלותו חברה או עסק, דבר שאינו נכון כלל. פשיטת רגל מיועדת לאדם פרטי ולא חברה.  במאמר זה נעסוק בצו ההפטר בתיק פשיטת רגל.

צו ההפטר הוא למעשה סיום הליך הפש"ר, חייב יבקש לקבל את צו ההפטר מבית משפט המחוזי אחרי שהוכיח לבית המשפט כי פעל כמצופה ממנו בהליך פשיטת הרגל שילם את התשלומים החודשים שהותלו עליו והגיש דוחות בגין הכנסותיו והוצאותיו במשך תקופת היותו פושט רגל, ו/או שאין בהמשך ההליכים כנגד החייב כדי להביא תועלת לנושים.  קבלת צו ההפטר מובילה שיוסרו ההגבלות שהיו מוטלות על החייב כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, שימוש בכ"א ועוד הגבלות שהוטלו במהלך הליכי פשיטת הרגל.

ניתן להגיש בקשה לקבלת צו ההפטר רק במקרה שעברו לפחות שישה חודשים מאז שניתן צו הכינוס.

ישנם כמה חובות שצו הפטר אינו פוטר אותם כמו לדוגמא: חוב שניתן לחייב בתביעת מזונות ,חייב לא יהיה פטור מחובות שנוצרו עכב עבירות פליליות שעבר החייב כולל דוחות חניה.

דיון בבקשת הפטר יעשה בבית משפט בדלתיים פתוחות, אם ישנו נושה שמתנגד למתן ההפטר לחייב עליו להגיש את התנגדותו לבית המשפט, וכדבר שבשגרה בית המשפט בטרם מתן צו ההפטר יזמין תסקיר מטעם כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד במידה ומונה וישמע את המלצותיו לבקשה.

בית המשפט רשאי להעניק את ההפטר או להתנות אותו בתנאים שיש לקיימם לפני קבלת ההפטר, במקרה שלא מילא החייב אחר התנאים שהציב בית המשפט רשאי בית המשפט ביוזמתו או לבקשת הכונס הרשמי,הנאמן או אחד מהנושים של החייב לבטל בכל עת את צו ההפטר.

ישנם כמה מקרים שנמנים בפקודה שלמעשה מונעים מאדם לקבל צו הפטר כמו לדוגמא: פושט רגל שהיה אשם במרמה או הפרת נאמנות במרמה או פושט רגל שהוכרז כבר קודם כפושט רגל (5 שנים שקדמו למועד מתן הצו).

לשם הקלת ההליך מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום הפש"ר (פשיטת רגל)

לקבלת ייעוץ משפטי בכל הנוגע לקבלת ההפטר מבית המשפט, ייצוג בדיון בית המשפט וכל מה שצריך לקבלת ההפטר וסיום הליך פשיטת הרגל.