במקרים לא מעטים אנו נתקלים במצבים שחייב שמשתמט מתשלום חובותיו וכתובתו רשומה במקום מגוריהם של הוריו, ומסיבה זו ההורים מקבלים עיקול על המטלטלין שבדירה, או במקרה אחר שהחייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכות על מחצית מהמטלטלין.  לצורך מניעת מימוש העיקול וביטולו מוגשת על ידי ההורים או האישה בקשה בהמרצת פתיחה לפסק-דין הצהרתי לקביעת בעלות על המטלטלין.

על מגיש הבקשה לפעול בתום לב ובניקיון כפיים ותוך זמן סביר.

להלן סקירה מהפסיקה לגבי הפעולות שעל מגיש הבקשה לבצע:

א-        בהתאם להפ 200077/04 ברנס מרים נ' ענף ברוך על מגיש הבקשה להמציא רשימת מטלטלין מפורטת.

ב-        בהתאם להפ 200148/04 וינגוט סימה שירה נ' בנק הפועלים על מגיש הבקשה לפרט פרטים מלאים  לגבי המטלטלין לרבות שנת הרכישה, מס' הדגם או שם הפירמה של כל פריט ופריט.

ג-         ה"פ 200456/03 א.ט.א. קאר יבוא ושיווק נגד בנק דיסקונט למשכנתאות וה"פ 20037/03 דן רכב ותחבורה ד.ר.ת נגד יורי קורדובן, חלה על מגיש הבקשה חובת הוכחת מקור המימון.

פסק דין הצהרתי על מיטלטלין חל רק לגבי המשיבים לבקשה,  כך שעל מגיש הבקשה לצרף רשימת כל התיקים שקיימים כנגד החייב כדי להימנע ממצב שבו תוגש בקשה לעיקול על ידי צד נוסף.

כמו כן יש לצרף תצהיר ואת הקבלות שמעידות על רכישת המטלטלין ולהקפיד לצרף רשימת מיטלטלין  אמיתית והגיונית ולערוך את הבקשה בהתאם להוראות החוק,  הואיל ובדרך כלל מדובר במשיבים רבים ובמידה והבקשה נדחית מספיק שבית המשפט יחייב את המבקש ב 1,000 ₪ הוצאות לכל משיב עלול הדבר להסתכם באלפי שקלים.

כך למשל לא תרשמו את גלשן הרוח ברשימת המיטלטלין של אישה זקנה שבנה החייב גר עימה,  הואיל והדבר לא יתקבל על ידי בית המשפט ועלול להתפרש כחוסר ניקיון כפיים וחוסר תום לב של מגיש הבקשה.