ניתן להגיש בקשה לצו הגנה במקרה בו אדם הוטרד בידי אחר בכל דרך שהיא, או שננקטו איומים כלפיו אשר כתוצאה מהם הוא חושש לפגיעה בגופו ו/או חושש כי פרטיותו או חירותו תפגע שוב.

בית המשפט רשאי להעניק למבקש צו אשר יאסור על הפוגע להטריד בכל מקום ובכל דרך, לאיים על המוטרד, לבלוש אחר המוטרד, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת, כמו כן רשאי בית המשפט לאסור על המטריד ליצור כל קשר עם המוטרד בכל דרך שהיא.

לעיתים רבות יינתן צו זמני במעמד צד אחד עד לבירור הבקשה למתן הצו בבית המשפט תוך 7 ימים במעמד שני הצדדים.

לצו הרחקה ישנו גם ביטוי על פי הדין האישי לפיו לאישה ולילדים יש זכות למדור שקט. במקרה כזה צו ההרחקה הוא צו מניעה אשר נועד לאסור את כניסתו של מי שנגדו מופנה הצו (בד"ג כנגד הגבר ולעיתים גם כנגד האישה) אל ביתם של בני הזוג בשל הפרת זכות הצד האחר או הילדים למדור שקט ושלו. במקרה כזה התנאים להוצאת צו הרחקה יהיו: קיומה של סכנה מוחשית ומיידית, מעשה אלימות בעל חומרה מיוחדת והוכחה לעניין האחראי למריבות  תוך התייחסות לזמן המשכם.

כל עוד שהצו מתבקש כנגד בן משפחה, ידון המקרה בפני בית המשפט לענייני משפחה.

במקרה של בקשת צו הרחקה, יש צורך בשירותיו של עו"ד אשר ילווה את התהליך, יביא את הראיות הדרושות וייצג את מבקש הצו בבית המשפט. במהלך המשפט יקבע השופט אם לתת צו הרחקה קבוע או להסתפק בצו הרחקה זמני.