כיום, המציאות היא שתשלום המזונות קשה מאוד ולא משנה את מי תשאל כל צד יחשוב שאצלו המצב יותר גרוע, אם זאת האם שלא מצליחה לסגור את החודש, או האב שמרגיש שפושטים את עורו.

ועדת שיפמן היא ועדה שמונתה בשנת 2006 כדי לבחון את נושא מזונות הילדים במדינת ישראל תשלום, קביעתם והבטחת גבייתם לאור אמנת האו"ם בעניין זכויות הילד, והיא ממליצה על כמה פתרונות שיביאו למהפכה בתחום המזונות:

הועדה סבורה שהמדינה צריכה להבטיח שההורים ימלאו את אחריותם ההורית בצורה שווה כך שהאם שלרוב הילדים נמצאים בחזקתה לא תישא באחריות לבדה והאחריות הכלכלית תהיה משותפת לשני ההורים באותה המידה.

עיקר המלצות הוועדה היא קביעת נוסחה שוויונית יותר וקבועה לחובת המזונות בעזרת הקמת דין אחד שווה לכל הדתות מבלי הבדל בין הדין הנוצרי השרעי והיהודי, המטרה העיקרית בקביעת נוסחה שכזו היא להמעיט ככל הניתן את ההתמקחויות וההתדיינויות בנושא.

וכך רק במקרים חריגים יהיה שיקול דעת לשופטים בקביעת סכום המזונות, בפרקטיקה הכוונה היא שכל הורה יוכל להיכנס לאינטרנט, להקליד את הנתונים המאפיינים את התא המשפחתי שלו ולקבל מיידית את סכום המזונות שעליו לשלם וגם על מי מההורים לשלמו בתא משפחתי זה.

המלצה נוספת של וועדת שיפמן הינה לבטל את סוגיית הגיל כפרמטר בקביעת מזונות.

כך למעשה, המלצות הוועדה ירגיעו את שני ההורים, לא יהיו ויכוחים או הרגשה שהסם המזונות יוריד את ההורים לחיי עוני וטובת הילד תהיה העיקר.