כאשר אחד מן הצדדים בוגד בבן זוגו ונפתח הליך בבית המשפט או בבית הדין הרבני, יש שוני בהשלכותיה של הבגידה מבחינת תפיסת בתי המשפט לענייני משפחה לבין תפיסת בית הדין הרבני בכל הקשור להליך הגירושין,מזונות וחלוקת הרכוש.

בכל הקשור לחלוקת רכוש בין בני הזוג, לרוב,  בתי המשפט כיום אינם מפחיתים מחלקו ברכוש של הצד אשר בגד, ללא קשר באם מדובר באישה או בבעל ומחלקים שווה בשווה בין בני הזוג את הרכוש אשר נצבר בתקופת הנישואין. קרי, על פי החוק האזרחי, חלקה של האישה ברכוש המשותף, אשר נצבר במהלך החיים המשותפים הנו זהה לזה של הבעל.

יחד עם זאת, בבתי הדין הרבניים פוסקים על פי ההלכה היהודית לפיה, בגידתה של אישה ככל שתוכח, מהווה עילת גירושין וכן מהווה סיבה מספקת לשלול מאישה אשר בגדה בבעלה את כתובתה ואת חלקה ברכוש המשותף. במקרה בו הבעל נתפס בוגד הרי שההלכה מכירה בדבר בגידתו כעילה לגירושין היכולה להוביל אף לחיובו בכתובה. גברים רבים הנתפסים בבגידה מנסים להניע את בית הדין מלהוביל לגירושין ומבקשים שלום בית וההלכה מתירה זאת. במקרה ההפוך בו הוכח כי אישה בגדה בבעלה הרי שחלה ההלכה לפיה האישה אסורה על בעלה ועל בועלה ואין דרך חזרה לשלום בית.

בכל הקשור למזונות אישה, במקרה בו הבעל מצליח להוכיח כי אשתו בגדה, בית הדין הרבני שולל את מזונות האישה וגם בית המשפט לענייני משפחה אינו נוטה להעניק לאישה מזונות.

יודגש כי, לבגידה בין בני הזוג אין כל השפעה על גובה מזונות הילדים וגם אין השפעה על הסדרי הראיה והמשמורת.

במקרה והחלטתם להתגרש, חשוב שתפנו לייעוץ משפטי בטרם אתם נוקטים בצעד כלשהו וזאת על מנת שתדעו את זכויותיכם ותבחרו בנקיטת הדרך המתאימה לכם ביותר בהתאם לנסיבות.